Anonym kommunikation över Internet

Frågor och svar

Vi har här försökt samla frågor och svar på de flesta av era frågor. De är uppdelade i fem kategorier, se nedan:

Tekniska problem
Säkerhet
Kompatibilitet
Betalningar
Registrering/Avregistrering

Om ni inte hittar svaret ni söker under någon av rubrikerna ovan finns det längst ner på sidan instruktioner om hur ni kontaktar oss.=======================================

Tekniska problem

F: Jag försöker dela filer via DC++ men får det inte att fungera. Behöver jag göra några inställningar?
S: Ställ in DC++ på "Firewall with manual port forwarding" och i rutan anger du det
IP-nummer du har blivit tilldelad av Flashback-servern.

F: Vilka protokoll kan jag använda för att ansluta till Flashback? Fungerar protokoll som OpenVPN eller SSL-anslutningar?
S: I dagsläget har vi endast stöd för PPTP-protokollet. Vi håller dock på att utreda om vi ska erbjuda fler i framtiden.

F: Vad gör jag om jag inte kan komma åt all hemsidor från min Apple-dator? (Mac OS X 10.4.8)
S: För att åtgärda problemet behöver du ändra MTU size för ditt nätverkskort. Det gör du genom att följa guiden nedan:
 1. Öppna systeminställningar.
 2. Klicka på ikonen nätverk.
 3. Dubbelklicka på "Ethernet (inbyggt) eller välj "Ethernet (inbyggt) under visa.
 4. Klicka på fliken "Ethernet".
 5. Under "Maximal paketstorlek (MTU)" klickar du i "anpassad" och sätter 1400 i rutan.
 6. Klicka på "Utför"
F: Vad gör jag för att få Flashbacks anonymitetstjänst att fungera med ZoneAlarm Security Suite?
S: Följa guiden nedan:
 1. Öppna ZoneAlarm Security Suite panelen och välj Firewall -> Zones.
 2. Klicka på Add -> Host/Site (nere till höger)
 3. Använd följande inställningar:
  Zone: Trusted
  Host name: pptp.flashback.name
  Description: Valfritt, t.ex. Flashback PPTP
  Klicka därefter på Lookup och sen OK
 4. Tillbaka på Firewall -> Zones; klicka på Apply.
 5. Gå till Firewall -> Main och klicka på Advanced. Kryssa i Allow uncommon protocols at high security (rutan Allow VPN protocols ska vara ikryssad från början).
 6. Anslutningen till Flashbacks anonymitetstjänst borde nu fungera.
För ytterligare information besök http://nezzo.se/na.asp?id1=22&id2=2990

F: Vad gör jag för att få Flashbacks anonymitetstjänst över PPTP-protokollet att fungera med router?
S: Routern måste stödja PPTP pass through. Om den har en brandvägg måste port 1723 vara öppen. Den måste också ha stöd för protokoll 47.

F: Har ni någon SMTP-server jag kan använda eftersom min egen SMTP-server inte fungerar över Flashback?
S: Nej, tyvärr kan vi i dagsläget inte erbjuda någon SMTP-server. Du måste alltså koppla från anonymitetstjänsten för att kunna skicka mail som vanligt från ditt e-postprogram.

F: Jag använder tjänster som kräver reverse DNS. Kommer ni att ordna det?
S: Ja, reverse-DNS kommer att vara ordnat inom kort.

F: Vad gör jag om jag får något av följande felmeddelande, "Error 619 eller "Error 645" när jag försöker ansluta?
S: Microsoft har en guide till varför problemet uppstår och hur det uppstår på sin hemsida; http://support.microsoft.com/kb/314485/

F: Vad gör jag om jag får något av följande felmeddelande "Error 628" eller "Error 781" när jag försöker ansluta?
S: Det här problemet kan uppstå om du använder en Linksys BEFSR41 router. För ytterligare information vänligen besök http://support.microsoft.com/kb/329858/en-us

F: Vad gör jag om jag får något av följande felmeddelande "Error 781" eller "Error 792", när jag försöker ansluta?
S: För information och avhjälpning vänligen besök http://support.microsoft.com/kb/247231/en-us


F: Vad gör jag om jag får följande felmeddelande "Error 720" när jag försöker ansluta?
S: Det här problemet kan uppstå om RAS servern (Remote Access Server) och din dator inte använder samma protocol. För ytterligare information vänligen besök http://support.microsoft.com/kb/314869/en-us

F: Vad gör jag om jag får följande felmeddelande "Error 733" när jag försöker ansluta?
S: För information och avhjälpning vänligen besök http://support.microsoft.com/kb/244603/en-us

F: Vad gör jag om jag får följande felmeddelande "Error 800" när jag försöker ansluta?
S: Det här felet kan uppstå om din router har en gammal firmware. Till exempel kan felet uppstå om du använder en Cisco router med firmware som är från är 2000 eller äldre. För ytterligar information om problemet och hur det löses vänligen besök http://support.microsoft.com/kb/314869/en-us

F: Vad ska jag göra om jag vill använda min vanliga internetuppkoppling?
S: Om du vill använda Flashbacks anonymitetstjänst måste du ansluta med VPN-anslutningen. Med andra ord är det bara att koppla ifrån VPN-anslutningen när du vill använda din vanliga uppkoppling.

F: Vad ska jag göra om jag får felet “unable to launch cmmon32.exe"?
S: Vad vi vet så är det här ett internt fel i Windows. Vänligen prova att göra en systemåterställning för eller försök att reparera applikationen.

F: Hur avinstallerar jag Flashback?
S: Det räcker med att ta bort Flashback-anslutningen under Nätverksanslutningar.

Säkerhet

F: Behöver jag ha en speciell brandvägg om jag använder Flashbacks anonymitetstjänst?
S: Om du har en router och har använt brandväggen i den tidigare rekommenderar vi att du installerar en mjukvarubrandvägg. Hårdvarubrandväggen i routern kan inte kontrollera trafiken som går genom VPN-tunneln som Flashbacks anonymitetstjänst använder.

F: Kan min nuvarande ISP avlysna min kommunikation?
S: Nej, ingen kommer att kunna avlyssna den trafik som går mellan din dator och publika Internet.

F: Vilka applikationer anonymiseras?
S: Alla applikationer, alltså INTE endast webtrafik.

F: Är min anslutning skyddad?
S: Ja, samtliga anslutningar (VPN) krypteras med 128-bitar.

F: Måste jag ansluta med PPTP-klienten varje gång jag startar om min dator?
S: Ja, om du vill dra nytta av alla de fördelar som tjänsten ger dig.

Kompatibilitet

F: Fungerar Flashbacks anonymitetstjänst på en PC med operativsystemet Windows 2003 Server?
S: Vad vi känner till så ska tjänsten fungera även på Windows 2003 Server.

F: Är det möjligt att använda Skype över Flashbacks anonymitetstjänst?
S: Vid de tester vi har gjort fungerar det alldeles utmärkt.

F: Har ni möjlighet att distribuera en config-fil som jag kan använda för att konfigurera min CISCO VPN-klient?
S: Tyvärr har vi för tillfället inte någon sådan config-fil. Vänligen håll dig uppdaterad med vad som händer på hemsidan för att inte missa den om den kommer upp.

F: Om jag har ett konto, kan jag logga in från flera datorer samtidigt?
S: Nej, endast en inloggning och därmed en dator åt gången.

F: Om jag har två konton, kan jag logga in från två datorer samtidigt?
S: Ja, om din router har proxy som stödjer två VPN-tunnlar.

F: Erhåller jag en statisk IP-adress?
S: Nej, i dagsläget delar vi inte ut statiska IP-adresser men lite längre fram i tiden kommer man kunna betala lite extra för att få en fast IP-adress.

F: Termineras min anslutning om jag är inaktiv?
S: Ja, en inaktiv anslutning termineras efter 10 minuter.

F: Kan jag använda mitt konto i andra länder än det jag registrerade mig i (med samma eller en annan dator)?
S: Ja, du kan använda ditt konto i vilket land som helst och från vilken dator som helst.

F: En del siter kräver att man finns i ett specifikt land för att den ska fungera. Hur fungerar detta med Flashbacks anonymitetstjänst?
S: Det enda vi med säkerhet kan säga är att det kommer fungera med sådana Svenska siter som t.ex. TV4-anytime.

F: Fungerar er tjänst på en PC med Windows 98 och 64 Mb RAM?
S: Systemkrav för tjänsten kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan inom kort.

F: Fungerar Flashback på en dator med Linux?
S: Ja, tjänsten fungerar även i Linux. Du kan använda PPTP Linux tillsammans med PPTPconfig.

F: Kommer jag förlora bandbredd om jag använder Flashbacks anonymitetstjänst?
S: Det kan bli en viss bandbreddsförlust. Den huvudsakliga anledningen till att en sådan förlust kan uppkomma är problem vid överlämningen mellan din ISP och vår. Vår utrustning har emellertid inga hastighetsbegräsningar för tjänsten.

Betalningar

F: Har jag någon bindningstid?
S: Du är inte bunden till Flashback längre än för den tid du har betalt.

F: Vilka betalningssätt kan jag använda?
S: Vi accepterar de flesta VISA betal- och kreditkort. Två undantag är dock VISA Electron och Maestro Card.

F: Om jag inte betalar för tjänsten efter den 17 september upphör den då automatiskt?
S: Ja, om du inte väljer att fortlöpande förskottsbetala för tjänsten månads- eller årsvis.

F: Kan jag göra ett uppehåll med tjänsten?
S: Ja, du kan exempelvis använda tjänsten några månader, göra ett uppehåll en månad och sedan fortsätta använda tjänsten.

Registrering/Avregistrering

F: Vad gör jag om jag tappar bort mitt användarnamn och/eller lösenord?
S: Vi sparar ju inte personnummer eller liknande. Det innebär att det inte finns något sätt för oss att verifiera att du är ägare till ett specifikt konto. Därmed är det kontot i så fall förbrukat. Du måste alltså då skapa dig ett nytt konto och betala igen.

Några av våra blivande kunder har upplevt problem vid registreringen. De problem, se nedan, som vi har fått rapporterat till oss är nu åtgärdade.
• Registrera en e-postadress med stora bokstäver i
• Registrera en e-postadress med underscore ("_") i

Några av våra kunder har också haft problem med sina lösenord. Alla kända problem har blivit åtgärdade.

F: Vad gör jag för att avregistrera mitt Flashback-konto?
S: Ditt konto tas bort efter 30 dagars inaktivitet.

Kontakt

F: Vem kontaktar jag ifall jag har frågor?
S: Skicka e-post till support@flashback.name. Mailet ska följa guiden nedan.

Du måste välja ett av följande ämnen att skriva i ämnesraden för e-mailet. Vi vill att ni använder ett och endast ett av ämnena, varken mer eller mindre.
• Registration/Unregistration
• Technical issues
• Payment issues
• Press contact
• Functionality feedback

I ditt e-mail ska du, oavsett ämne, ange ditt användar-ID (t.ex. 12345) och ditt användarnamn (t.ex. flashbackdude) samt en tydlig beskrivning av ditt problem/ärende. Vi kommer inte att svara på de e-mail som inte följer den här guiden.

OBS! Vi vill verkligen uppmana alla våra användare att först leta efter svar på sina frågor i den här FAQ:n och på avdelningarna "Säkerhetsfrågor" samt "Lagar" innan ni skickar ett e-mail. Det är nödvändigt för att vi inte ska drunkna i frågor som redan finns besvarade här på hemsidan.